«Այբ» ավագ դպրոցի 2020-2021 ուսումնական տարվա ընդունելությունն ավարտված է: